Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Necazurile vin călare şi pleacă pe jos

Pentru mulţi dintre cei care trăiesc în mediul rural, animalele reprezintă o sursă de hrană, de bani şi chiar un ajutor în gospodărie. Făcând pare din viaţa omului, chiar şi acestea sunt supuse ricurilor vieţii. Totuşi, putem să le protejăm...

Viaţa oamenilor a stat întotdeauna sub semnul celor mai imprevizibile fenomene şi întâmplări pe care le rezervă natura. În timp, această influenţă directă s-a extins şi asupra activităţilor pe care oamenii le desfăşoară sau asupra bunurilor pe care le posedă. Oricât de mult ne-am dori să evităm problemele sau să ne protejăm bunurile personale, riscurile există în viaţă şi ele aduc pierderi materiale şi financiare în momentul când ne aşteptăm mai puţin.

O asigurare de bunuri poate acoperi pagube care, în mod obişnuit, sunt greu de recuperat. Cei din mediul rural conştientizează ce înseamnă pentru propriul buget animalele din gospodărie, fie că sunt folosite pentru hrană sau pentru muncă. Cei care lucrează în agricultură şi, mai ales în zootehnie, sunt strâns legaţi de animalele pe care le cresc, acestea reprezentând principala lor sursă de venit. Astfel, printre metodele pe care aceştia le au la dispoziţie pentru a se proteja împotriva repercusiunilor negative se regăsesc contractele de asigurare.

Astfel, poliţele de asigurare a animalelor devin o oportunitate tot mai atractivă pentru fermieri, pentru a-şi proteja sursa de venit. În continuare vom prezenta câteva dintre elementele unei astfel de poliţe de asigurare şi care sunt principalele clauze ale acesteia.

La încheierea poliţei, după o inspecţie din partea reprezentantului companiei de asigurări, animalele vor fi menţionate într-o cerere-chestionar, pe categorii constituite prin cumularea următoarelor criterii: specie, vârstă, calitate, condiţii şi destinaţii, astfel:

– grupe de specii: bovine şi bubaline având vârsta cuprinsă între 6 luni şi 8 ani inclusiv; cabaline având vârsta cuprinsă între 1-15 ani inclusiv; ovine şi caprine având vârsta cuprinsă între 6 luni şi 5 ani inclusiv; porcine la îngrăşat peste 30 kg şi maximum 140 kg sau de reproducţie cu vârsta cuprinsă între 6 luni şi 3 ani inclusiv;

– clase de calitate: animale comune sau animale de rasă (cu condiţia să existe documente de atestare sau inventariere); 

– condiţii de exploatare: speciale (crescătorii, îngrăşătorii, herghelii, saivane etc.) sau uzuale (curţi, grajduri, locuri amenajate pentru staţionare, furajare, îngrijire, montă, control şi tratament veterinar, la păşunat sau în transhumanţă, în timpul deplasării supravegheate pe drumurile publice, în timpul folosirii la diferite lucrări pentru care sunt destinate);

– destinaţii: producţie/reproducţie; tracţiune/povară; sacrificare/livrare; specială (cercetări/experimentări ştiinţifice, târguri şi expoziţii);

De asemenea, prin poliţa de bază sunt acoperite cheltuielile efectuate cu scopul de a limita daunele acoperite prin asigurare şi de a evita extinderea acestor riscuri, precum şi cele necesare scoaterii animalelor din unitatea respectivă în cazul contaminării acestora cu boli infecţioase, cu scopul de a preveni extinderea maladiei.

De asemenea, animalele care, în perioada asigurată, depăşesc vârsta maximă stabilită pentru fiecare grupă de specii, rămân în continuare asigurate până la expirarea contractului.

Totuşi, nu pot fi asigurate animalele care se află în adăposturi necorespunzătoare în care nu se respectă normele legale/tehnologice/zoo-igienice/sanitar veterinare. De asemenea, nu pot intra în asigurare cele care sunt bolnave, oarbe, schiloade, cu sechele grave din accidente sau boli anterioare, aflate în carantină (excepţie: speciile care sunt imune la boala pentru care s-a declarat carantină), au înregistrare pozitivă la examinarea pentru tuberculoză, bruceloză, encefalopatie spongiformă bovină, leucoză, precum şi porcinele cu trichineloză. Mai mult decât atât, nu pot fi asigurate animalele situate în Delta Dunării, care aparţin nomazilor sau care sunt folosite în scop militar.

RISCURI ACOPERITE

La fel ca şi la majoritatea poliţelor de asigurare de bunuri, în primul rând sunt acoperite riscurile standard, acestea fiind: incendiu, trăsnet, explozie, căderea de corpuri (aparate de zbor etc.), cutremur, furtună, uragan, grindină, inundaţii, prăbuşire/alunecare de teren; vandalism, terorism, greve şi tulburări civile.

Este acoperită şi lovirea animalelor de către vehicule (altele decât cele deţinute de asigurat), precum şi spargerea conductelor aferente instalaţiilor clădirilor.

La riscurile standard pot fi adăugate şi alte riscuri, printre care şi:

• Accidente:
– loviri, răniri, căderea animalelor sau căderea pe animale a unor corpuri, acţiunea curentului electric, insolaţie, asfixie, înec, leziuni interne provocate de înghiţirea unor obiecte, naştere grea;
– urmările castrării/operaţiilor şi tratamentelor efectuate de veterinari autorizaţi/calificaţi;
– atacul animalelor/păsărilor sălbatice, muşcătura şerpilor, înţepătura insectelor veninoase;
– intoxicaţiile cu medicamente prescrise administrate în scop profilactic sau curativ ca urmare a stabilirii diagnosticului de către medicul veterinar sau de un laborator autorizat;

• Boli interne;
• Furt prin efracţie.

EXCLUDERI

Nu sunt acoperite evenimentele asigurate cauzate direct sau indirect de:

– război, acţiuni ale unui duşman extern;
– confiscare, rechiziţionare, sechestrare, expropriere, naţionalizare;
– poluare sau contaminare de orice natură şi din orice cauză, inclusiv precipitaţii atmosferice cu încărcătură chimică;
– explozie atomică, radiaţii sau infestări radioactive;
– acţiunea directă a presiunii generate de spargerea zidului sonic de către avioane;
– folosirea animalelor în alt scop decât cel menţionat în contractul de asigurare;
– acţiunile rău-voitoare sau săvârşite cu intenţie de asigurat sau de cei care gospodăresc cu acesta;
– boli parazitare şi infecto-contagioase;
– sacrificarea de necesitate decât ca urmarea a unui risc asigurat;
– folosirea unor tehnologii neadecvate de creştere şi exploatare, inclusiv lipsa vaccinărilor necesare;
– alimentaţia necorespunzătoare (insuficientă sau de proastă calitate);
– condiţii de adăpostire inadecvate care favorizează îmbolnăvirea;

De asemenea, nu sunt acoperite:

– pierderea sau rătăcirea animalelor;
– moartea animalelor de bătrâneţe sau din cauza unor tratamente;
– evenimentele asigurate, consecinţe ale producerii incendiului din cauza folosirii surselor de foc (inclusiv fumatul);
– evenimentele asigurate produse în timpul transportului cu orice mijloace de transport.

Suma asigurată se stabileşte în lei sau în valută şi se calculează în funcţie de preţul animalelor pe piaţa locală sau în funcţie de preţul de factură pentru animalele provenite din import. De asemenea, suma asigurată poate fi calculată individual, pe cap de animal sau pe o categorie omogenă (specie, vârstă clasă de calitate, destinaţie). În acest caz, dacă unul sau mai multe animale vor fi despăgubite, sumele individuale aferente vor fi calculate împărţind suma totală la numărul de indivizi.

În acest fel, companiile de asigurări vin în sprijinul crescătorilor de animale, oferind diverse poliţe care, pe lângă cele pentru locuinţă, bunurile matriale şi autovehicule, pot asigura şi protecţia animalelor din gospodărie. Totul este ca fiecare să îşi aleagă produsul pe care şi-l doreşte şi i se potriveste cel mai bine.

Pagini realizate cu sprijinul www.1asig.ro
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.9, 1-15 MAI 2009

Vizualizari: 645֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI