Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Reţeaua Europeană de Evaluare pentru Dezvoltarea Rurală

Evaluările programelor de dezvoltare rurală desfăşurate în perioadele de programare anterioare au evidenţiat necesitatea înfiinţării Reţelei Europene de Evaluare pentru Dezvoltarea Rurală. Evaluările programelor au semnalat deficienţe în aplicarea ghidurilor de evaluare şi a indicatorilor stabiliţi la nivel comunitar. Din cauza acestor probleme, rezultatele raportate la nivelul Statelor Membre nu au fost omogene şi, ca urmare, pregătirea unei sinteze a evaluărilor la nivelul UE de către Comisia Europeană a fost un proces foarte dificil.

Pentru a rezolva această problemă, Regulamentul Consiliului (CE) 1698/2005 a dispus crearea Reţelei Europene de Evaluare pentru Dezvoltarea Rurală şi evaluarea pe parcursul perioadei de programare.

Structuri

Directoratului General pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală al Comisiei Europene este responsabil pentru funcţionarea Reţelei. Întrucât implementarea activităţilor complexe ale reţelei depăşeşte capacitatea resurselor interne ale Comisiei, un operator extern a creat şi operează Biroul de Asistenţă.

Biroul de Asistenţă este compus dintr-o echipă permanentă la Bruxelles şi din aproximativ douăzeci de experţi desemnaţi pe zone geografice din cele 27 de state membre.
Responsabilităţi

Activităţile REEDR şi Biroului de Asistenţă sunt supervizate de Comitetul de Experţi pentru Evaluarea Dezvoltării Rurale, care a fost înfiinţat prin Decizia Comisiei din 20 februarie 2008 (2008/168/EC). REEDR este o parte componentă a Reţelei Europene pentru Dezvoltare Rurală (REDR – administrată de un contractor extern separat), însă realizarea sarcinilor de zi cu zi se face independent. Activităţile ambelor reţele sunt coordonate astfel încât să fie asigurate sinergiile şi schimbul de informaţii.

Obiective

Activitatea REEDR este organizată pe baza Programelor Anuale de Lucru (PAL), care sunt agreate de către Comisie. Aceste PAL-uri sunt dezvoltate într-un cadru multianual. Obiectivul lor general este de a creşte utilitatea evaluării ca instrument pentru îmbunătăţirea formulării şi implementării politicilor de dezvoltare rurală. Activităţile PAL-urilor derivă din cele trei obiective specifice:

• Îmbunătăţirea capacităţii de evaluare a Programelor de Dezvoltare Rurală.
• Îmbunătăţirea capacităţii de management al proceselor de evaluare.
• Diseminarea bunelor practici de evaluare a Programelor de Dezvoltare Rurală.

Un rezultat-cheie al Programului Anual de Lucru 2008 a fost elaborarea ghidurilor pentru aplicarea indicatorului Valoare Naturală Ridicată. Un alt exerciţiu finalizat în 2008 a fost realizarea unei analize SWOT a diferitelor elemente ale sistemului actual de evaluare a dezvoltării rurale 2007-2013.
Obiectivele-cheie ale Programului Anual de Lucru 2009 urmăresc dezvoltarea continuă a aspectelor metodologice şi de conţinut, furnizarea la timp de asistenţă pentru evaluarea intermediară a programelor de dezvoltare rurală a statelor membre şi menţinerea legăturii cu statele membre şi cu alte reţele.

Documentele la care s-a făcut referire în acest articol (Programul Anual de Lucru 2009, Documentul privind Valoarea Naturală Ridicată, analiza SWOT şi evaluarea nevoilor de formare) sunt disponibile pe website-ul Reţelei Europene de Evaluare pentru Dezvoltarea Rurală:  http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/eval/network/index_de.htm   

Contactaţi-ne la tel.: +32 (0)2 736 18 90; e-mail: info@ruralevaluation.eu

REVISTA LUMEA SATULUI, NR.9, 1-15 MAI 2009

Vizualizari: 737֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI