Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

MIEREA (II)

Acţiunea antibacteriană

Aceasta poate fi determinată de patru factori:

• Efectul  osmotic al mierii care este hipertonică, poate explica în parte caracteristicile sale antiseptice. Acest efect provine de la zaharurile simple (glucoza şi fructoza) care interacţionează cu moleculele de apă conţinute în celula bacteriană.

• Condiţiile de hipertonicitate sunt în fapt responsabile de o liză a membranei bacteriene, antrenând astfel inhibarea creşterii şi apoi moartea agentului bacterian.

• Aciditatea (pH) a mierii poate explica şi ea caracteristicile antiseptice. Efectul  acidităţii este în principal datorat  prezenţei sistemului gluconolactonă/acid gluconic rezultat din activitatea enzimatică din  nectar.

• Acest sistem contribuie la activitatea antibacteriană a mierii contra: Corynebacterium diphteriae, Bacillus cereus, Escherichia coli, Salmonella, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus pyogenes.

• Peroxidul de hidrogen sau apa oxigenată, ce poate fi clasificat ca inhibină, este prezent în soluţiile de miere. Peroxidul de hidrogen este extrem de agresiv împotriva  bacteriilor. Această prezenţă este atribuită sistemului glucozo-oxidază - catalază. Glucozo-oxidaza acţionează de o manieră specifică asupra glucozei în prezenţa oxigenului, cu producere de apă oxigenată.

* Factorii „non-peroxidici“ (pinocembrina din miere, acidul siringic, acidul 2- hidroxifenil-propionic, 1,4-dihidroxibenzenul, constituenţii volatili) sunt şi ei activi contra bacteriilor.  Floarea poate şi ea transmite mierii o întreagă serie de flavonoizi şi de acizi fenolici activi, recunoscuţi pentru proprietăţile lor  antibacteriene.

Acţiunea energizantă

• Mierea este un aliment prin excelenţă energetic. Pe lângă cele circa 350 kcal la 100 g, concentrate într-un volum mic, ea aduce organismului elemente nutritive esenţiale.

• Pentru omul sănătos – mierea este un excelent suport energetic pentru practicarea sporturilor şi conferă rezistenţă la oboseală fizică, oboseală intelectuală şi întăreşte terenul în lupta împotriva agresiunilor.

* La omul bolnav, mierea este indicată ca atare sau asociată cu alte produse terapeutice indispensabile, în astenii, anorexii, stări de debilitate, stări carenţiale diverse.

Acţiunea cicatrizantă

Mierea naturală prezintă o importantă activitate cicatrizantă, care a fost studiată mai ales la CHU din Limoges (Franţa), precum şi la Cremona (Italia) şi în Cuba.

În afară de activitatea antibacteriană deja descrisă, ea prezintă şi o importantă activitate dezinfectantă. În plus, acţiunea sa energetică este benefică pentru celulele tinere, favorizând mai ales multiplicarea celulară; de asemenea, este benefică în tratamentul arsurilor şi al plăgilor necrotice.

Este necesară însă o precizare legată de calitatea mierii folosite. Mierea „crudă“ sau neprocesată prin filtrare ori tratament termic este cea recomandată în aceste cazuri. Mai mult, se poate vorbi de o miere cu destinaţie terapeutică la care indicele UFC (unităţi formatoare de colonii) să fie foarte mic.

Dr. bioch. Cristina Mateescu,
Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultură, Comisia Permanentă de Apiterapie
a APIMONDIEI (Federaţia Internaţională a Asociaţiilor de Apicultură)
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.8, 16-30 APRILIE 2007

Vizualizari: 747֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI