Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Recomandări tehnice
Dăunătorii seminţelor de porumb

Cei mai periculoşi dăunători de sol ai porumbului, în perioada de germinare-răsărire, sunt viermii-sârmă şi răţişoara-porumbului, determinând pagube însemnate şi uneori chiar compromiterea culturilor. Pentru a nu compromite cultura se impune tratarea seminţelor, urmată de măsuri de prevenire şi combatere a dăunătorilor.

Gândacul pocnitor (Agriotes spp.)

Este o specie polifagă, hrănindu-se cu plante aparţinând diferitelor familii botanice. Larvele sunt extrem de vătămătoare, afectând sămânţa în curs de germinare şi consumând parţial sau în întregime conţinutul bobului, care nu mai germinează, iar în cultură apar numeroase goluri. Atacul continuă şi după răsărirea plantelor, cărora le rod părţile subterane. Preferă porumbul, cerealele păioase, pajiştile, apoi plantele tuberculifere şi rădăcinoase. Plantele atacate se îngălbenesc, se ofilesc şi se usucă. Adulţii nu produc daune, hrănindu-se cu polen, pe florile plantelor de graminee, umbelifere şi composite.

Combatere

Rotaţia culturilor, porumbul urmând după premergătoare nepreferate: in, mazăre, culturi de crucifere etc.; cosirea pajiştilor înainte de depunerea ouălor de către insecte; distrugerea buruienilor; lucrări de igienă culturală; dezmiriştirea şi discuirile repetate reduc considerabil numărul larvelor.

Tratarea seminţelor înainte de însămânţare, utilizând produsele: Furadan 35 TS, Diafuran 35 TS-2,5-3,0 l/100 kg sămânţă; Cosmos 500 FS – 2,5 l/t sămânţă; Seedox 80 W-1,2-3,0 kg/100 kg sămânţă; Gaucho 600 FS - 6 l/t sămânţă; Tirametox 90 PTS-3 kg/t; Semafor 20 ST – 3,5 l/t; Promet 400 CS – 25 l/t; Carbodan 35 ST – 28 l/t, Palisade 600 FS – 6,0 l/t.

Când terenurile sunt puternic infestate, densitatea larvelor depăşind 10 exemplare la m2, se aplică tratamente generale la sol sau pe rând, la însămânţare. În acest scop se indică folosirea insecticidelor: Basudin 10 G-20 kg/ha; Sinoratox 5 G 25-40 kg/ha; Furadan 5 G - 30-40 kg/ha. Încorporarea insecticidelor se realizează cu maşini de încorporat îngrăşăminte, maşini granuloaplicatoare sau odată cu semănatul. Tratamentele la sol se efectuează cu câteva săptămâni înainte de însămânţare, pentru a evita un efect fitotoxic.

Răţişoara-porumbului (Tanymecus dilaticollis)

Produce pagube însemnate culturilor de porumb, mai ales în primăverile călduroase şi secetoase. Atacul adulţilor începe din faza de răsărire. Sunt caracteristice rosăturile frunzelor, începând de la margine spre interiorul limbului (retezare). Plantele atacate în timpul răsăritului şi până în faza de 2-3 frunze pot fi roase până sub nivelul solului. Adulţii atacă şi sorgul, grâul, sfecla de zahăr, tutunul, floarea- soarelui etc. Când sunt dăunate plantele aflate într-o fază mai avansată, insectele rod marginal frunzele, sub formă de trepte; plantele atacate în această fază, deşi se refac, întârzie în vegetaţie. Larvele rod rădăcinile plantelor de porumb, sfeclă, floarea-soarelui, în general fără să producă pagube semnificative.

Combatere

Crearea unor condiţii favorabile de dezvoltare a plantelor, distrugerea buruienilor prin arături şi praşile repetate efectuate la timp, administrarea de îngrăşăminte organice şi cianamidă de calciu, care au o influenţă negativă asupra dezvoltării larvelor, rotaţia culturilor, porumbul urmând după premergătoare nepreferate: grâu, orz, in, mazăre, fasole, soia, borceag etc.
Dintre tratamentele chimice, cele aplicate la sămânţă sunt cele mai utilizate, reprezentând metoda chimică cea mai eficace, economică şi puţin poluantă de combatere a dăunătorului. Produsele indicate sunt cele amintite mai sus în combaterea viermilor-sârmă.

Dacă nu s-a efectuat tratarea seminţei, se aplica un tratament în vegetaţie la semnalarea prezenţei adulţilor, la densităţi de peste 3 exemplare/m2, cu produsele: Sinoratox 35 CE-3 l/ha, Decis 2,5 CE-0,2 l/ha.

Tratarea seminţelor cu produse din grupele I şi a II-a de toxicitate se face numai sub supravegherea directă a specialiştilor autorizaţi.

Dr. ing. Monica Maria Ecobici
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.8, 16-30 APRILIE 2007

Vizualizari: 5218֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI