Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Pentru irigaţii apa scumpă, procurată ieftin

Sucursala Teritorială Argeş-Ialomiţa-Siret din cadrul Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare RA administrează o suprafaţă totală de 690.990 ha, din care 358.963 ha în judeţul Brăila, 152.965 ha în Ialomiţa, 167.581 ha în Călăraşi, 10.441 ha în Vrancea şi 1.041 ha în Buzău. Cel care coordonează toate acestea este dr. ing. Dan Ionel, care a avut bunăvoinţa să ne acorde în exclusivitate un interviu.

Rep.: Domnule director, toate instalaţiile de pe suprafaţa amenajată cu lucrări pentru irigaţii din zona pe care o administraţi ca unitate de profil sunt folosite?

D.I.: Din păcate, suprafaţa contractată la irigaţii pentru anul 2007 este de numai 131.200 ha. Într-o proporţie covârşitoare, partenerii noştrii sunt membrii Organizaţiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii (OUAI). Mai exact, din totalul suprafeţei contractate, 120.401 ha sunt OUAI-uri şi numai 10.799 alţi beneficiari.

Rep.: Câte organizaţii de acest gen s-au înfiinţat pe teritoriul administrat de sucursala al cărei director regional sunteţi?

D.I.: Până la această dată, s-au înregistrat 74 de organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii, din care 52 în judeţul Brăila, 13 în judeţul Călăraşi şi 9 în judeţul Ialomiţa.

După cum se ştie, începând cu anul 2007, în conformitate cu OUG nr. 123/decembrie 2006, subvenţiile pentru agricultură se acordă numai OUAI-urilor, federaţiilor şi Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare pentru acoperirea unor cheltuieli legate de întreţinerea şi reparaţia infrastructurii de irigaţii şi pentru acoperirea parţială a cheltuielilor cu energia electrică.

Aşadar, OUAI-urile sunt unica posibilitate de a subvenţiona activitatea de irigaţii în ţara noastră. Cei care s-au organizat în astfel de forme asociative primesc subvenţii, iar ceilalţi sunt nevoiţi să plătească integral apa pentru irigaţii. Revista „Lumea Satului“ a prezentat în mai multe rânduri aspecte privind avantajele afilierii agricultorilor la aceste organizaţii.

Mie nu-mi rămâne decât să întăresc această idee, îndrumându-i pe toţi cei care deţin suprafeţe de teren în incinte amenajate pentru irigaţii să devină membri ai acestor organizaţii astfel încât să poată utiliza raţional şi eficient apa pentru irigaţii şi, ce este foarte important, să beneficieze de susţinere financiară din partea statului. Lumea trebuie să înţeleagă că apa-i scumpă, dar poate fi procurată ieftin.

„În judeţul Brăila sunt cele mai multe organizaţii ale utilizatorilor de apă.“ dr. ing. Dan Ionel

Rep.: Sub ce auspicii se desfăşoară activitatea din acest an a instituţiei pe care o coordonaţi?

D.I.: Se preconizează că 2007 va fi foarte secetos. Vreau să vă spun că rezerva de apă din sol la începutul acestui an s-a situat aproape de coeficientul de ofilire şi mă refer la culturile de toamnă – grâu, orz, rapiţă. Acest lucru ne-a alarmat, dar ne-a şi mobilizat, nu numai pe noi, dar şi pe reprezentanţii Ministerului Agriculturii şi, bineînţeles, ai Guvernului care şi-au dat seama de pericolul ce ne poate aşteapta, motiv pentru care au fost alocate fonduri substanţiale pentru irigaţii, inclusiv pentru extinderea suprafeţelor irigate, repunerea în funcţiune a unor staţii de pompare şi de punere sub presiune, reparaţii şi procurări de noi instalaţii etc.

Sunt măsuri care, cu siguranţă, ne vor ajuta să depăşim momentele critice din acest an generate de deficitele de apă ce se preconizează a se înregistra. Cel puţin pe suprafeţele amenajate pentru irigaţii şi în mod deosebit acolo unde agricultorii sunt organizaţi.

Camelia MOISE
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.8, 16-30 APRILIE 2007

Vizualizari: 748֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI